Historiska perspektiv på internationaliseringen av humanvetenskaperna: en kommentar

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)277-283
TidskriftLychnos : Lardomshistoriska samfundets arsbok = annual of the Swedish History of Science Society
Volym66
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här