Holocene Hydrographic Variations From the Baltic-North Sea Transitional Area (IODP Site M0059)

S. Ni, N. B. Quintana Krupinski, J. Groeneveld, A. S. Fanget, M. E. Böttcher, B. Liu, M. Lipka, K. L. Knudsen, T. Naeraa, M. S. Seidenkrantz, H. L. Filipsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Holocene Hydrographic Variations From the Baltic-North Sea Transitional Area (IODP Site M0059)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap