Home mechanical ventilation in chest wall disease should aim at full correction of PaCO(2).

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

4 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1765-1766
TidskriftRespiratory Medicine
Volym104
Utgåva12
DOI
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lungmedicin och allergi

Citera det här