Hominids: Molecular Phylogenetics

Ulfur Arnason, Axel Janke

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Sammanfattning

Molecular relationships among the great apes (including Homo) and molecular estimates of the times of their divergences.
Originalspråkengelska
Titel på värdpublikationEncyclopedia of Life Sciences
FörlagJohn Wiley & Sons Inc.
Sidor1-6
DOI
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Hominids: Molecular Phylogenetics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här