Homo sapiens. 250 years as an animal and a moral being

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)7-30
TidskriftSvenska Linnésällskapets årsskrift
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Idé- och lärdomshistoria

Citera det här