Homoclinic and Heteroclinic Bifurcations Close to a Twisted Heteroclinic Cycle

Martin Zimmermann, Mario Natiello

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Homoclinic and Heteroclinic Bifurcations Close to a Twisted Heteroclinic Cycle”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Ingenjörs- och materialvetenskap