Homologous recombination repair mechanisms in serous endometrial cancer

Jenny Maria Jönsson, Maria Bååth, Ida Björnheden, Irem Durmaz Sahin, Anna Måsbäck, Ingrid Hedenfalk

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat