Homologous sequence in lumican and fibromodulin LRR 5-7 competes for collagen binding.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Sammanfattning

  Lumican and fibromodulin compete for collagen type I binding in vitro and fibromodulin-deficient mice have four-fold more lumican in tendons. These observations indicate that homologous sequences in lumican and fibromodulin bind to collagen type I. Here, we demonstrate that lumican binding to collagen type I is mediated mainly by Asp-213 in LRR 7. The mutation D213N in lumican impairs interaction with collagen, and the lumican fragment spanning LRRs 5-7 is an efficient inhibitor of collagen binding. Also, the lumican LRR 7 sequence-based synthetic peptide CYLDNNKC inhibits the binding to collagen. Homologous collagen-binding site in fibromodulin, located in LRRs 5-7, inhibits the binding of lumican to collagen, and the mutation E251Q in this fibromodulin fragment does not inhibit the lumican-collagen binding. Lumican, but not the the D213N mutation, lowers the melting point and affects the packing of collagen fibrils.
  Originalspråkengelska
  Sidor (från-till)534-539
  TidskriftJournal of Biological Chemistry
  Volym284
  Nummer1
  DOI
  StatusPublished - 2009

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

  Fingeravtryck

  Utforska forskningsämnen för ”Homologous sequence in lumican and fibromodulin LRR 5-7 competes for collagen binding.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Citera det här