Homologous sequence in lumican and fibromodulin LRR 5-7 competes for collagen binding.

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Homologous sequence in lumican and fibromodulin LRR 5-7 competes for collagen binding.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Biochemistry, Genetics and Molecular Biology