Homozygosity for the IgG2 subclass allotype G2M(n) protects against severe infection in hereditary C2 deficiency

Göran Jönsson, Vivi-Anne Oxelius, Lennart Truedsson, Jean Henrik Braconier, Gunnar Sturfelt, Anders Sjöholm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

31 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Homozygosity for the IgG2 subclass allotype G2M(n) protects against severe infection in hereditary C2 deficiency”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap