Honeycomb Boron on Al(111): From the Concept of Borophene to the Two-Dimensional Boride

Alexei B. Preobrajenski, Andrey Lyalin, Tetsuya Taketsugu, Nikolay A. Vinogradov, Alexander S. Vinogradov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Honeycomb Boron on Al(111): From the Concept of Borophene to the Two-Dimensional Boride”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar