Horismenus camobiensis (Hym. Eulophidae), a new hyperparasitoid of Cotesia invirae (Hym.: Braconidae) in Opsiphanes invirae (Lep.: Nymphalidae) pupae

G. Salgado-Neto, V. A. Costa, C. Hansson, B. M.C. Castro, J. C. Zanuncio

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Horismenus camobiensis sp. nov. (Hymenoptera: Eulophidae), is described based on morphological, molecular and ecological data; this new species of chalcid wasp acts as hyperparasitoid of Opsiphanis invirae (Hübner, 1818) (Lepidoptera: Nymphalidae) in its parasitoid Cotesia invirae Salgado-Neto and Whitfield, 2019 (Hymenoptera: Braconidae). Diagnoses with morphological and molecular characters and illustrations are provided.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)e249008
TidskriftBrazilian journal of biology = Revista brasleira de biologia
Volym84
DOI
StatusPublished - 2022

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologisk systematik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Horismenus camobiensis (Hym. Eulophidae), a new hyperparasitoid of Cotesia invirae (Hym.: Braconidae) in Opsiphanes invirae (Lep.: Nymphalidae) pupae”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här