Horismenus camobiensis (Hym. Eulophidae), a new hyperparasitoid of Cotesia invirae (Hym.: Braconidae) in Opsiphanes invirae (Lep.: Nymphalidae) pupae

G. Salgado-Neto, V. A. Costa, C. Hansson, B. M.C. Castro, J. C. Zanuncio

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Horismenus camobiensis (Hym. Eulophidae), a new hyperparasitoid of Cotesia invirae (Hym.: Braconidae) in Opsiphanes invirae (Lep.: Nymphalidae) pupae”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.