Hormone-Sensitive Lipase and Protein Kinase B; Molecular characterization in testis, adipose tissue and pancreatic beta cells.

Lena Stenson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hormone-Sensitive Lipase and Protein Kinase B; Molecular characterization in testis, adipose tissue and pancreatic beta cells.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi