Hormone-sensitive lipase is localized at synapses and is necessary for normal memory functioning in mice

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hormone-sensitive lipase is localized at synapses and is necessary for normal memory functioning in mice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar