Hormone-sensitive lipase is localized at synapses and is necessary for normal memory functioning in mice

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat