Hormone-Sensitive Lipase - New roles in adipose tissue biology

Kristoffer Ström

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

191 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hormone-Sensitive Lipase - New roles in adipose tissue biology”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi