Hormone-sensitive lipase null mice exhibit signs of impaired insulin sensitivity whereas insulin secretion is intact.

Hindrik Mulder, Maria Sorhede-Winzell, Juan Antonio Contreras, Malin Fex, Kristoffer Strom, Thorkil Ploug, Henrik Galbo, Peter Arner, Cecilia Lundberg, Frank Sundler, Bo Ahrén, Cecilia Holm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hormone-sensitive lipase null mice exhibit signs of impaired insulin sensitivity whereas insulin secretion is intact.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar