Hospitalized Swedish children with hand and forearm injuries: A retrospective review.

Elinor Ljungberg, Lars Dahlin, Fredrik Granath, Paul Blomqvist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hospitalized Swedish children with hand and forearm injuries: A retrospective review.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap