Hosseusiella and Rehmanniella, two new genera in the Teloschistaceae

Sergey Kondratyuk, Per-Erik Persson, Mats Hansson, Lázló Lőkös, D. Liu, Jae-Seoun Hur, Ingvar Kärnefelt, Arne Thell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Two new genera in the subfamily Teloschistoideae (Teloschistaceae, Teloschistales) are described: Hosseusiella S. Y. Kondr., L. Lőkös et A. Thell for the Caloplaca chilensis group including three South American species and Rehmanniella S. Y. Kondr. et J.-S. Hur for the new species, R. wirthii S. Y. Kondr. from South Africa. The new genera are supported by a three-gene phylogeny based on ITS1/ITS2 nrDNA, 28S nrLSU, and 12S mtSSU sequences. The new taxonomic position of Elixjohnia ovis-atra in the subfamily Teloschistoideae is discussed. The two new species Hosseusiella gallowayiana and Rehmanniella wirthii are described, illustrated and compared with closely related taxa. Hosseusiella gallowayiana is recorded for the first time as the host for the lichenicolous fungus Arthonia tetraspora S. Y. Kondr. A key to the species of Hosseusiella is included, as well as new information of the related genus Follmannia. The following new combinations are proposed: Hosseusiella chilensis (Kärnefelt, S. Y. Kondr., Frödén et Arup) S. Y. Kondr., L. Lőkös, Kärnefelt et A. Thell, Hosseusiella pergracilis (Zahlbr.) S. Y. Kondr., L. Lőkös, Kärnefelt et A. Thell and Elixjohnia ovis-atra (Søchting, Søgaard et Sancho) S. Y. Kondr.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)89-113
Antal sidor25
TidskriftActa Botanica Hungarica
Volym60
Utgåva1-2
DOI
StatusPublished - 2018

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Hosseusiella and Rehmanniella, two new genera in the Teloschistaceae”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här