Host matrix dependent fluorescence intensity modulation by an electric field in single conjugated polymer chains

Ralph Hania, Daniel Thomsson, Ivan Scheblykin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

36 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Host matrix dependent fluorescence intensity modulation by an electric field in single conjugated polymer chains”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap