Host-Pathogen Interactions in Pseudomonas aeruginosa Invasive and Respiratory Tract Infection

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1685 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Host-Pathogen Interactions in Pseudomonas aeruginosa Invasive and Respiratory Tract Infection”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi