Household salt as an emergency radiation dosemeter for retrospective dose assessments using optically stimulated luminescence

Maria Christiansson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Household salt as an emergency radiation dosemeter for retrospective dose assessments using optically stimulated luminescence”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi