How can meteorological observations and microclimate simulations improve understanding of 1913-2010 climate change around Abisko, Swedish Lapland?

Zhenlin Yang, Edward Hanna, Terry V. Callaghan, Christer Jonasson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

18 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”How can meteorological observations and microclimate simulations improve understanding of 1913-2010 climate change around Abisko, Swedish Lapland?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap