How Civil Resistance Succeeds (or Not): Micro-dynamics of Unity, Timing, and Escalatory Actions

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”How Civil Resistance Succeeds (or Not): Micro-dynamics of Unity, Timing, and Escalatory Actions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap