How Do Teachers With Self-Reported Voice Problems Differ From Their Peers With Self-Reported Voice Health?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

31 Citeringar (SciVal)
395 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”How Do Teachers With Self-Reported Voice Problems Differ From Their Peers With Self-Reported Voice Health?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap