How Firms Adapt and Interact in Open Source Ecosystems: Analyzing Stakeholder Influence and Collaboration Patterns

Johan Linåker, Patrick Rempel, Björn Regnell, Patrick Mäder

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

16 Citeringar (SciVal)
772 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”How Firms Adapt and Interact in Open Source Ecosystems: Analyzing Stakeholder Influence and Collaboration Patterns”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi