How it all began: Cancer cytogenetics before sequencing

Felix Mitelman, Sverre Heim

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”How it all began: Cancer cytogenetics before sequencing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology