How It All Relates: Exploring the Space of Value Comparisons

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

509 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Avhandlingen fokuserar på ojämförbarhet med avseende på värde. Jag avser att förklara varför det ibland kan vara svårt att jämföra vissa objekt. I min avhandling argumenterar jag för att det är språklig vaghet som ger upphov till ojämförbarhet. Jag diskuterar även andra saker så som: huruvida "bättre än" en transitiv relation, om det finns mer relationer än "bättre än", "sämre än" och "lika bra", samt strukturen på våra värderelationer.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Praktisk filosofi
Handledare
  • Rabinowicz, Wlodek, handledare
  • Rønnow-Rasmussen, Toni, handledare
Tilldelningsdatum2017 mar 25
UtgivningsortLund
Förlag
Tryckta ISBN978-91-88473-31-8
Elektroniska ISBN978-91-88473-32-5
StatusPublished - 2017 mar 25

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2017-03-25
Time: 10:15
Place: B336, LUX, Helgonavägen 3, Lund
External reviewer(s)
Name: Carlson, Erik
Title: professor
Affiliation: Uppsala universitet
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi
  • Etik

Nyckelord

  • värderelationer, vaghet, paritet, ojämförbarhet, värdejämförelser, svåra jämförelser, transitivitet, kollapsprincipen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”How It All Relates: Exploring the Space of Value Comparisons”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här