How One Experiences and Embodies Compassionate Mind Training Influences Its Effectiveness

Marcela Matos, Joana Duarte, Cristiana Duarte, Paul Gilbert, José Pinto-Gouveia

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”How One Experiences and Embodies Compassionate Mind Training Influences Its Effectiveness”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap