How the care managers handle the situation when older people consider relocation to a residential home

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

239 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”How the care managers handle the situation when older people consider relocation to a residential home”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap