How to create functioning collaboration in theory and in practice – practical experiences of collaboration when planning public transport systems

Fredrik Pettersson, Robert Hrelja

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”How to create functioning collaboration in theory and in practice – practical experiences of collaboration when planning public transport systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap