How to differentiate a number

Victor Ufnarovski, Bo Åhlander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
TidskriftJournal of Integer Sequences
Volym6
Utgåva03.3.4
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Citera det här