Hur skall primärvården upptäcka den dolda ångest/depression som finns? Självskattningsformulär för patienten bra hjälpmedel men räcker inte

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)
Bidragets översatta titel [How will primary health services discover the existing but hidden anxiety/depression? Self assessment forms are good but not sufficient tools]
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)824-826
TidskriftLäkartidningen
Volym100
Utgåva10
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Citera det här