HPV-16 E2 contributes to induction of HPV-16 late gene expression by inhibiting early polyadenylation.

Cecilia Johansson, Monika Somberg, Xiaoze Li, Ellenor Winquist, Joanna Fay, Fergus Ryan, David Pim, Lawrence Banks, Stefan Schwartz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”HPV-16 E2 contributes to induction of HPV-16 late gene expression by inhibiting early polyadenylation.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar