HPV16 E5 is produced from an HPV16 early mRNA spliced from SD226 to SA3358

Kersti Nilsson, Christopher Norberg, Ann-Kristin Mossberg, Stefan Schwartz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”HPV16 E5 is produced from an HPV16 early mRNA spliced from SD226 to SA3358”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap