HT Forum : Första världskriget - katastrof eller katalysator?

Lina Sturfelt, Sofi Qvarnström, Gunnar Åselius, Nils Fabiansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)92-108
TidskriftHistorisk Tidskrift
Volym135
Nummer1
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi, etik och religion
  • Medie- och kommunikationsvetenskap

Citera det här