Hubbing the cancer cell

Jingkai Zhou, Matthieu Corvaisier, Darina Malycheva, Maria Alvarado Kristensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Sammanfattning

Oncogenic transformation drives adaptive changes in a growing tumor that affect the cellular organization of cancerous cells, resulting in the loss of specialized cellular functions in the polarized compartmentalization of cells. The resulting altered metabolic and morphological patterns are used clinically as diagnostic markers. This review recapitulates the known functions of actin, microtubules and the gamma-tubulin meshwork in orchestrating cell metabolism and functional cellular asymmetry.
Originalspråkengelska
Artikelnummer5924
Antal sidor14
TidskriftCancers
Volym14
Nummer23
DOI
StatusPublished - 2022 nov. 30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Cell- och molekylärbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Hubbing the cancer cell”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här