Hubble Space Telescope Spectroscopy of Eta Carinae and Chi Lupi

Torgil Zethson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hubble Space Telescope Spectroscopy of Eta Carinae and Chi Lupi”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi