Hudlymfom – ovanlig sjukdom ofta med lång tid till diagnos

Emma Belfrage, Thomas Relander, Hanna Brauner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Hudlymfom är en heterogen grupp av sjukdomar där lymfomcellerna primärt uppträder i huden. T-cellslymfom utgör 70–80 procent och B-cellslymfom 20–30 procent av de primära kutana lymfomen. Mycosis fungoides är det vanligaste hudlymfomet.Den kliniska bilden vid mycosis fungoides kan vara svårtolkad och kan likna vanliga hudsjukdomar som psoriasis och eksem. De histomorfologiska förändringarna vid tidig mycosis fungoides kan vara diskreta, och ofta måste upprepade hudbiopsier tas över tid för att diagnosen ska kunna ställas. Det finns ett nytt nationellt vårdprogram för hudlymfom från Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) som ger stöd vid utredning och behandling.
Bidragets översatta titel New national treatment guidelines for primary cutaneous lymphoma
Originalspråksvenska
TidskriftLakartidningen
Volym118
StatusPublished - 2021 aug. 10

Bibliografisk information

Funding Information:
We thank Dr. K,-D. Kniffki for critically reading the manuscript and helpful suggestions. The secretarial help of Mrs. C. Scheuerbrandt is greatly acknowledged. This work was supported by the Deutsche Forschungsgemeinsehaft, Sonderforschungsbereich 'Hirnforschung und Sinnesphysiologie' (SFB 70)•

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi
  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Hudlymfom – ovanlig sjukdom ofta med lång tid till diagnos”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här