Hugh McLeod "The Religious Crisis of the 1960s" (2007)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)138-139
TidskriftSvensk Teologisk Kvartalskrift
Volym3
StatusPublished - 2010

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
The Religious Crisis of the 1960s (2007) (by Hugh McLeod)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här