Human adipogenesis is associated with genome-wide DNA methylation and gene-expression changes

Christa Broholm, Anders Henrik Olsson, Alexander Perfilyev, Linn Gillberg, Ninna Schiøler Hansen, Ashfaq Ali, Brynjulf Mortensen, Charlotte Ling, Allan Vaag

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Human adipogenesis is associated with genome-wide DNA methylation and gene-expression changes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology