Human blood dendritic cell subsets exhibit discriminative pattern recognition receptor profiles.

Kristina Lundberg, Frida Rydnert, Lennart Greiff, Malin Lindstedt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

30 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Human blood dendritic cell subsets exhibit discriminative pattern recognition receptor profiles.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap