Human CD34+ hematopoietic stem cells capable of multilineage engrafting NOD/SCID mice express flt3: distinct flt3 and c-kit expression and response patterns on mouse and candidate human hematopoietic stem cells.

Ewa Sitnicka Quinn, Natalija Buza-Vidas, Staffan Larsson, Jens Nygren, Karina Liuba, Sten Eirik W Jacobsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

94 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)881-886
TidskriftBlood
Volym102
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hematologi

Citera det här