Human complement activation by smooth and rough Proteus mirabilis lipopolysaccharides

Wieslaw Kaca, Michal Arabski, Rafal Fudala, Eva M Holmström, Anders Sjöholm, Andrej Weintraub, Bozena Futoma-Koloch, Gabriela Bugla-Ploskonska, Wlodzimierz Doroszkiewicz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Human complement activation by smooth and rough Proteus mirabilis lipopolysaccharides”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap