Human cystatin C, an amyloidogenic protein, dimerizes through three-dimensional domain swapping

Robert Janowski, Maciej Kozak, Elzbieta Jankowska, Zbigniew Grzonka, Anders Grubb, Magnus Abrahamson, Mariusz Jaskolski

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

339 Citeringar (SciVal)
339 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Human cystatin C, an amyloidogenic protein, dimerizes through three-dimensional domain swapping”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar