Human endogenous peptide p33 inhibits detrimental effects of LL-37 on osteoblast viability.

Daniel Svensson, Johannes Westman, Claes Wickström, Daniel Jönsson, Heiko Herwald, Bengt-Olof Nilsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Human endogenous peptide p33 inhibits detrimental effects of LL-37 on osteoblast viability.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap