Human host defense peptide LL-37 facilitates double-stranded RNA pro-inflammatory signaling through up-regulation of TLR3 expression in vascular smooth muscle cells

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat