Human IgE against the major allergen Bet v 1 - defining an epitope with limited cross-reactivity between different PR-10 family proteins.

Mattias Levin, A M Davies, Maria Liljekvist, Fredrika Carlsson, H J Gould, B J Sutton, Mats Ohlin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The interaction between IgE and allergen is a key event at the initiation of an allergic response, and its characteristics have substantial effects on the clinical manifestation. Despite this, the molecular details of the interaction between human IgE and the major birch allergen Bet v 1, one of the most potent tree allergens, still remain poorly investigated.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)288-299
TidskriftClinical and Experimental Allergy
Volym44
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi inom det medicinska området

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Human IgE against the major allergen Bet v 1 - defining an epitope with limited cross-reactivity between different PR-10 family proteins.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här