Human igg increases virulence of streptococcus pyogenes through complement evasion

David Ermert, Antonin Weckel, Michal Magda, Matthias Mörgelin, Jutamas Shaughnessy, Peter A. Rice, Lars Björck, Sanjay Ram, Anna M. Blom

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Human igg increases virulence of streptococcus pyogenes through complement evasion”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap